เครื่องมือลม


กาพ่นสี

 • กาพ่นสีกระป๋องบน OKURA รุ่น F-75G
  900.00 THB
 • กาพ่นสีกระป๋องบน OKURA รุ่น W-71G
  950.00 THB
 • กาพ่นสีกระป๋องบน OKURA รุ่น W-77G
  1,100.00 THB
 • กาพ่นสีกระป๋องบน HVLP-MP รุ่น TH301AG
  2,600.00 THB
 • กาพ่นสีกระป๋องบน HOBAYASHI รุ่น W-101 (ไต้หวัน)
  2,650.00 THB
 • กาพ่นสีกระป๋องบน HOBAYASHI รุ่น HB-100 (ไต้หวัน)
  2,800.00 THB
 • กาพ่นสีกระป๋องล่าง OKURA รุ่น F-75S
  900.00 THB
 • กาพ่นสีกระป๋องล่าง OKURA รุ่น W-71S
  950.00 THB
 • กาพ่นสีกระป๋องล่าง OKURA รุ่น S-710S
  1,200.00 THB
 • กาพ่นสีกระป๋องล่าง OKURA รุ่น W-77S
  1,500.00 THB
 • กาพ่นสีกระป๋องล่าง OKURA รุ่น PQ-2U
  1,600.00 THB
 • ตัวปรับตั้งแรงดันกาพ่นสี
  650.00 THB
 • ตัวกรองดักน้ำกาพ่นสี
  200.00 THB

ข้อต่อสายลม

 • ข้อต่อคอปเปอร์ 2 ทางแยก รุ่น SMV
  300.00 THB
 • ข้อต่อคอปเปอร์ 3 ทางแยก รุ่น SMY
  400.00 THB
 • ข้อต่อคอปเปอร์ 2 ทางตรง รุ่น SML
  300.00 THB
 • ข้อต่อคอปเปอร์ 3 ทางตรง รุ่น SMT
  400.00 THB
 • ข้อต่อคอปเปอร์ 4 หัวฐานตรง รุ่น SMM-003
  550.00 THB
 • ข้อต่อคอปเปอร์ 5 หัวฐานตรง รุ่น SMM-006
  650.00 THB
 • ข้อต่อคอปเปอร์หางปลา รุ่น 10SH
  200.00 THB
 • ข้อต่อคอปเปอร์หางปลา รุ่น 20SH
  130.00 THB
 • ข้อต่อคอปเปอร์หางปลา รุ่น 30SH
  140.00 THB
 • ข้อต่อคอปเปอร์หางปลา รุ่น 40SH
  150.00 THB
 • ข้อต่อคอปเปอร์เกลียวนอก รุ่น 20SM
  130.00 THB
 • ข้อต่อคอปเปอร์เกลียวนอก รุ่น 30SM
  140.00 THB
 • ข้อต่อคอปเปอร์เกลียวนอก รุ่น 40SM
  150.00 THB
 • ข้อต่อคอปเปอร์เกลียวใน รุ่น 20SF
  130.00 THB
 • ข้อต่อคอปเปอร์เกลียวใน รุ่น 30SF
  140.00 THB
 • ข้อต่อคอปเปอร์เกลียวใน รุ่น 40SF
  150.00 THB
 • ข้อต่อคอปเปอร์เสียบสายลม รุ่น 20SP
  130.00 THB
 • ข้อต่อคอปเปอร์เสียบสายลม รุ่น 30SP
  140.00 THB
 • ข้อต่อคอปเปอร์เสียบสายลม รุ่น 40SP
  150.00 THB
 • ข้อต่อคอปเปอร์เสียบสายลมตัวเมีย รุ่น 10SP
  200.00 THB
 • ข้อต่อตัวผู้เกลียวนอก รุ่น 20PM
  40.00 THB
 • ข้อต่อตัวผู้เกลียวนอก รุ่น 30PM
  50.00 THB
 • ข้อต่อตัวผู้เกลียวนอก รุ่น 40PM
  60.00 THB
 • ข้อต่อตัวผู้เกลียวใน รุ่น 20PF
  30.00 THB

ชุดกรองลม/ปรับแรงดัน

 • ตัวเดรนน้ำไฟฟ้า Electronic Drainage รุ่น EV15-16
  4,000.00 THB
 • ตัวเดรนน้ำ Auto Drain รุ่น AD402-04
  1,600.00 THB
 • ชุดกรองลมปรับแรงดัน + เติมน้ำมัน รุ่น AC-4010-06
  3,600.00 THB
 • ชุดกรองลมปรับแรงดัน + เติมน้ำมัน รุ่น AC-4010-04
  2,900.00 THB
 • ชุดกรองลมปรับแรงดัน + เติมน้ำมัน รุ่น AC-3010-03
  2,200.00 THB
 • ชุดกรองลมปรับแรงดัน + เติมน้ำมัน รุ่น AC2010-02
  1,900.00 THB
 • ชุดกรองลมปรับแรงดัน Filter Regulator รุ่น AW4000-06
  2,200.00 THB
 • ชุดกรองลมปรับแรงดัน Filter Regulator รุ่น AW4000-04
  1,700.00 THB
 • ชุดกรองลมปรับแรงดัน Filter Regulator รุ่น AW3000-03
  1,400.00 THB
 • ชุดกรองลมปรับแรงดัน Filter Regulator รุ่น AW2000-02
  1,000.00 THB
 • ตัวกรองลม Air Filter รุ่น AF4000-06
  1,250.00 THB
 • ตัวกรองลม Air Filter รุ่น AF4000-04
  1,000.00 THB
 • ตัวกรองลม Air Filter รุ่น AF3000-03
  800.00 THB
 • ตัวกรองลม Air Filter รุ่น AF2000-02
  700.00 THB
 • ตัวปรับแรงดันลม Regulator รุ่น AR4000-06
  1,800.00 THB
 • ตัวปรับแรงดันลม Regulator รุ่น AR4000-04
  1,400.00 THB
 • ตัวปรับแรงดันลม Regulator รุ่น AR3000-03
  950.00 THB
 • ตัวปรับแรงดันลม Regulator รุ่น AR2000-02
  700.00 THB

ด้ามฟรีลม

 • ด้ามฟรีลม OKURA 1/2 นิ้ว รุ่น OK-PR1265
  760.00 THB
 • ด้ามฟรีลม ACT 3/8" รุ่น ACT3033
  1,600.00 THB
 • ด้ามฟรีลม ACT 1/2 นิ้ว รุ่น A27-7422
  1,350.00 THB
 • ด้ามฟรีลม META 1/2 นิ้ว รุ่น LX-2050
  850.00 THB
 • ด้ามฟรีกระแทก 1/4" รุ่น รุ่น KW-216
  2,200.00 THB
 • ด้ามฟรีลม 3/8" รุ่น รุ่น KW-350
  2,500.00 THB
 • ด้ามฟรีลม 1/2" รุ่น รุ่น KW-450
  2,800.00 THB

บล็อกลม

 • บล็อกลม NIKO 1/2 นิ้ว รุ่น NIKO-101
  1,950.00 THB
 • บล็อกลม HOBAYASHI ขนาด 1/2 นิ้ว รุ่น TAW500
  2,300.00 THB
 • บล็อกลม FIREBIRD 1/2 นิ้ว รุ่น FB-1498
  3,000.00 THB
 • บล็อกลม KUKEN 1/2 นิ้ว รุ่น KW-19HP
  4,500.00 THB

สว่านลม

 • สว่านลม 3/8 นิ้ว RAMBO รุ่น RB-2002
  900.00 THB
 • สว่านลม 1/2 นิ้ว RAMBO รุ่น RD-2002D
  1,680.00 THB
 • สว่านลม 1/2 นิ้ว OKURA รุ่น RP-7816
  1,200.00 THB
 • สว่านลม 3/8 นิ้ว HOBAYASHI รุ่น HB-403
  1,600.00 THB

ตลับสายลม,ปืนเป่าลม,สายลม

 • สายลมสปริง 5x8 มิล ยาว 6 เมตร
  250.00 THB
 • สายลมสปริง 5x8 มิล ยาว 9 เมตร
  300.00 THB
 • สายลมสปริง 5x8 มิล ยาว 12 เมตร
  350.00 THB
 • สายลมสปริง 5x8 มิล ยาว 15 เมตร
  400.00 THB

เครื่องขัดกระดาษทราย

 • เครื่องขัดกระดาษทรายใช้ลม 5 นิ้ว OKURA รุ่น OK-50S
  1,800.00 THB
 • เครื่องขัดกระดาษทรายใช้ลม 6 นิ้ว OKURA รุ่น OK-60SR
  1,800.00 THB
 • เครื่องขัดกระดาษทราย 5 นิ้ว HOBAYASHI รุ่น HB-125
  4,600.00 THB
 • เครื่องขัดกระดาษทราย 6 นิ้ว HOBAYASHI รุ่น HB-150
  4,600.00 THB

เครื่องย้ำรีเวทลม

 • เครื่องย้ำรีเวทลม HOBAYASHI รุ่น HB-316
  2,650.00 THB
 • เครื่องย้ำรีเวทลม HOBAYASHI รุ่น HB-316K
  3,400.00 THB

ไขควงลม

 • ไขควงลม OKURA รุ่น C-OK-ASD-04A
  520.00 THB
 • ไขควงลม OKURA รุ่น C-OK-ASD-08A
  1,000.00 THB
 • ไขควงลมทรงปืน C-OK-ASD-08B
  1,700.00 THB
 • ไขควงลม HOBAYASHI รุ่น HB-245
  1,950.00 THB
Visitors: 1,115,483