บล็อคชุด KOCHE 23 ตัวชุด 3/8" 6 เหลี่ยม

รหัสสินค้า : nosku73198724

ราคา

1,800.00 THB

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 1,800.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

 บล็อคชุด KOCHE 23 ตัวชุด 3/8" 6 เหลี่ยม

รายละเอียด :

ลูกบล็อค 6 เหลี่ยม 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 mm.

ข้ออ่อน / ข้อต่อ 3" , 6"

ด้ามฟรี 8" / ด้ามเลื่อน 8" / ด้ามบล็อก 10" / กล่องเครื่องมือ

Visitors: 989,850