บล็อคชุด พร้อมไขควง KOCHE 25 ตัวชุด 1/2" 6 เหลี่ยม / 12 เหลี่ยม

รหัสสินค้า : nosku79894039

ราคา

2,750.00 THB

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 2,750.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

 บล็อคชุด พร้อมไขควง KOCHE 25 ตัวชุด 1/2" 6 เหลี่ยม / 12 เหลี่ยม

รายละเอียด :

ลูกบล็อค 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26 , 30, 32 mm.

ข้ออ่อน / ข้อต่อ 5",10"

ด้ามฟรี 10" / ด้ามเลื่อน 12"

ด้ามบล็อก15" / ไขควงสลับ 4" / กล่องเครื่องมือ

Visitors: 989,842