บล็อคชุด พร้อมไขควง KOCHE 25 ตัวชุด 1/2" 6 เหลี่ยม (หุน)

รหัสสินค้า : nosku33409417

ราคา

2,900.00 THB

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 2,900.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

  บล็อคชุด พร้อมไขควง KOCHE 25 ตัวชุด 1/2" 6 เหลี่ยม (หุน)

รายละเอียด :

ลูกบล็อค 5/16" , 3/8" , 7/16" 15/32", 1/2",9/16" 5/8" , 11/16" 3/4", 25/32" , 13/16" 7/8", 15/16", 1", 1.1/16", 1.3/16", 1.1/4"

ข้ออ่อน / ข้อต่อ 5",10"

ด้ามฟรี 10" / ด้ามเลื่อน 12"

ด้ามบล็อก15" / ไขควงสลับ 4" / กล่องเครื่องมือ

Visitors: 989,852