• ปั๊มลมฟูเช็ง FUSHENG รุ่น D1-60 (1/2 แรงม้า)
  14,850.00 THB
  16,500.00 THB  (-10%)
 • ปั๊มลมฟูเช็ง FUSHENG รุ่น D2-70 (1 แรงม้า)
  20,700.00 THB
  23,000.00 THB  (-10%)
 • ปั๊มลมฟูเช็ง FUSHENG รุ่น D3-105 (2 แรงม้า)
  26,100.00 THB
  29,000.00 THB  (-10%)
 • ปั๊มลมฟูเช็ง FUSHENG รุ่น D4-155 (3 แรงม้า)
  33,750.00 THB
  37,500.00 THB  (-10%)
 • ปั๊มลมฟูเช็ง Fusheng 1 แรงม้า รุ่น VA65-105/220
  23,940.00 THB
  26,600.00 THB  (-10%)
 • ปั๊มลมฟูเช็ง Fusheng 2 แรงม้า รุ่น TA65-105
  27,540.00 THB
  30,600.00 THB  (-10%)
 • ปั๊มลมฟูเช็ง Fusheng 3 แรงม้า รุ่น VA80-155
  36,900.00 THB
  41,000.00 THB  (-10%)
 • ปั๊มลมฟูเช็ง Fusheng 3 แรงม้า รุ่น VA80-245
  40,500.00 THB
  45,000.00 THB  (-10%)
 • ปั๊มลมฟูเช็ง Fusheng 5 แรงม้า รุ่น TA80-245/220
  56,430.00 THB
  62,700.00 THB  (-10%)
 • ปั๊มลมฟูเช็ง Fusheng 5 แรงม้า รุ่น TA80-245/380
  44,100.00 THB
  49,000.00 THB  (-10%)
 • ปั๊มลมฟูเช็ง Fusheng 5 แรงม้า รุ่น TA80-304/220
  58,230.00 THB
  64,700.00 THB  (-10%)
 • ปั๊มลมฟูเช็ง Fusheng 5 แรงม้า รุ่น TA80-304/380
  45,540.00 THB
  50,600.00 THB  (-10%)
 • ปั๊มลมฟูเช็ง Fusheng 7.5 แรงม้า รุ่น VA100-245/380
  55,800.00 THB
  62,000.00 THB  (-10%)
 • ปั๊มลมฟูเช็ง Fusheng 7.5 แรงม้า รุ่น VA100-304/380
  58,860.00 THB
  65,400.00 THB  (-10%)
 • ปั๊มลมฟูเช็ง Fusheng 10 แรงม้า รุ่น TA100-304/380
  73,440.00 THB
  81,600.00 THB  (-10%)
 • ปั๊มลมฟูเช็ง Fusheng 10 แรงม้า รุ่น TA100-500/380
  83,070.00 THB
  92,300.00 THB  (-10%)
 • ปั๊มลมฟูเช็ง Fusheng 15 แรงม้า รุ่น TA120-304/380
  100,170.00 THB
  111,300.00 THB  (-10%)
 • ปั๊มลมฟูเช็ง Fusheng 15 แรงม้า รุ่น TA120-500/380
  106,740.00 THB
  118,600.00 THB  (-10%)

Visitors: 927,025