ลิฟท์ยกรถยนต์ กับ ลิฟท์ยกมอเตอร์ไซค์ แตกต่างกันอย่างไร

การบำรุงรักษารถหรือตรวจเช็คสภาพรถนั้น อาจมีความยากลำบาก หากไม่มีลิฟท์ยกรถหรือลิฟท์ยกมอเตอร์ไซค์ เข้ามาช่วยในการซ่อมบำรุงเครื่องจากท้องรถ โดยลิฟท์ยกรถหรือเครื่องยกรถนั้นมีหลายประเภทด้วยกัน โดยจะแบ่งออกตามการใช้งาน ดังนี้

1. ลิฟท์ยกรถแบบ 2 เสาคานล่าง (Two Post Lifts)
เครื่องยกรถแบบ 2 เสาคานล่างนั้น จะมีลิฟต์ที่ยกเหนือศีรษะ โดยมีท่อไฮโดรลิกและสายเคเบิลที่ทำให้คานอยู่ในระดับที่เสมอกัน โดยสามารถซ่อมบำรุงจากท้องรถได้สะดวกยิ่งขึ้น

2. ลิฟท์ยกรถแบบ 4 เสา (Four Post Lifts)
เครื่องยกรถแบบ 4 เสานั้น ใช้งานค่อนข้างง่ายและครอบคลุมได้มากกว่า เพราะไม่จำเป็นต้องยึดอยู่กับชั้นใดๆ แต่ก็ไม่ได้ครอบคลุมไปทั้งหมด ยังมีข้อเสียอยู่บ้าง หากต้องการซ่อมล้อ อาจต้องซื้ออุปกรณ์มาติดตั้งเพิ่มเพื่อยกให้สูงขึ้น

3. ลิฟท์กระเช้ากรรไกร (Scissor Car Lifts)
ลิฟท์กระเช้ากรรไกรนั้น ครอบคลุมการยกสิ่งของทุกประเภท อาจใช้เป็นลิฟท์ยกรถยนต์ ลิฟท์ยกมอเตอร์ไซค์ ฯลฯ ก็สามารถยกได้ทหลากหลาย โดยสามารถขับขึ้นกระเช้าไปได้เลย (Drive-on) ซึ่งลิฟท์กระเช้ากรรไกรนั้นจะใช้มากในการซ่อมล้อ

4. ลิฟต์ยกรถที่พกพาได้ (Portable Car Lifts)
เครื่องยกรถที่สามารถพกพาไปด้วยได้ทุกที่ เมื่อเกิดปัญหาระหส่างทาง ก็สามารถนำเครื่องยกรถมาใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย

5. ลิฟต์ยกรถแบบฝังดิน (In ground Car Lifts)
สำหรับเครื่องยกรถแบบฝังดินนั้น จะมีลักษณะคล้ายกับลิฟท์กระเช้ากรรไกร แต่จะแตกต่างกันตรงที่ไม่มีรั้วเหล็กกั้น อีกทั้งยังเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับสถานที่ที่มีพื้นที่น้อย เพราะสามารถเก็บไว้ใต้พื้นร้านเมื่อไม่ได้ใช้งานได้ด้วย

6. ลิฟต์ยกรถแบบเคลื่อนที่ (Mobile Column Car Lifts)
เครื่องยกรถแบบเคลื่อนที่นั้น สามารถเพิ่มเสาหรือนำเสาออกได้ตามความต้องการ โดยสามารถยกแท่นได้ถึง 8 โครงสร้างเสาเลยทีเดียว อีกทั้งยังไม่มีสายมากวนใจอีกด้วย

7. ลิฟท์ที่จอดรถ (Parking Lifts)
เมื่อพื้นที่บ้านมีน้อย ลิฟท์ที่จอดรถ อาจช่วยแก้ปัญหาส่วนนี้ได้ เพราะลิฟท์ที่จอดรถเป็นเหมือนการจอดรถในระดับที่สูงกว่าพื้นดิ โดยมีชั้นที่สามารถขับไปบนนั้นได้ ที่ซึ่งจะถูกรองรับโดยเสาหนึ่งต้นหรือสองต้น เพื่อให้พื้นที่ด้านล่างสามารถใช้สอยประโยชน์อย่างอื่น หรือสามารถนำรถจอดด้านล่างได้อีกคันหนึ่ง

ในส่วนของลิฟท์ยกมอเตอร์ไซค์ จะใช้เครื่องยกรถในขนาดที่ต่างออกไป โดยมีขนาดเล็กว่า แต่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับลิฟท์ยกรถแบบ 4 เสา และลิฟท์ที่จอดรถ ซึ่งกำลังรับน้ำหนักรถมอเตอร์ไซค์นั้น จะขึ้นอยู่กับขนาดของลิฟท์ยกมอเตอร์ไซค์ด้วย 

ทั้งนี้ ก่อนตัดสินใจซื้อลิฟท์ยกรถ ลิฟท์ยกมอเตอร์ไซค์ ควรคำนึงถึงการความจำเป็นในการใช้งาน เพราะหากใช้งานไม่บ่อย อาจทำให้เสียค่าใช้จ่ายที่เกินความจำเป็น อย่างไรก็ตาม หากมีความสนใจเกี่ยวกับลิฟท์ยกรถ ลิฟท์ยกมอเตอร์ไซค์ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่เบอร์ 098-264-5154-5 หรือทางไลน์ akara.solution
Visitors: 1,115,506