ลิฟท์ยกรถประเภทต่างๆ กับวิธีเลือกใช้งานที่เหมาะสม

ลิฟท์ยกรถเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับช่างซ่อมรถ ใช้เพื่อยกหรือเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่มีน้ำหนักมากให้เป็นเรื่องง่าย เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับร้านขายรถยนต์หรืออู่ซ่อมรถที่มีส่วนช่วยในงานบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ ลิฟท์ยกรถจึงเป็นสินค้าที่ตลาดมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและนำไปสู่การผลิตลิฟท์ยกรถประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดการใช้งานที่เหมาะสมสำหรับรถยนต์แต่ละประเภท ลิฟท์ยกรถแบ่งเป็นประเภทต่างๆ  ดังนี้


1. ลิฟท์ยกรถแบบ 2 เสา (Two Post Lifts)


ลิฟท์ยกรถชนิดนี้เป็นที่นิยมและมีการพูดถึงกันมากที่สุด ลิฟท์ยกรถแบบ 2 เสาเป็นที่รู้กันดีว่ามีเสาที่แข็งแรงมีความเสถียรภาพในการใช้งานมาก และใช้พื้นที่เพียงเล็กน้อย เหมาะสำหรับการใช้งานกับรถยนต์ที่มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา ลิฟท์ยกรถชนิดนี้เหมาะสำหรับร้านที่มีขนาดเล็ก หรือธุรกิจที่พึ่งเข้ามาใหม่ในอุตสาหกรรม มี 2 รูปแบบคือ ลิฟท์ที่ยกเหนือศีรษะ(คานบน) และลิฟท์ที่มีฐานรองรับข้างล่าง(คานล่าง)


ลิฟท์ยกรถแบบ 2 เสา สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ แบบสมมาตร ,อสมมาตร และกึ่งสมมาตร


- ลิฟท์แบบสมมาตร มีความมั่นคงแข็งแรงซึ่งรองรับน้ำหนักได้ประมาณ 50% ของน้ำหนักรถบรรทุก สังเกตได้ง่ายดูจากเสาที่หันเข้าหากัน สามารถยกรถยนต์รุ่นยอดนิยมต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย


- ลิฟท์แบบอสมมาตร มีสวิงอาร์มที่มีความยาวไม่เท่ากันทั้งด้านหน้าและด้านหลัง


- ลิฟท์แบบกึ่งสมมาตร เป็นลิฟท์ที่รวมประโยชน์จากลิฟท์แบบสมมาตรและอสมมาตรไว้ด้วยกัน


2. ลิฟท์ยกรถแบบ 4 เสา (Four Post Lifts)


ลิฟท์ยกรถแบบ 4 เสา เหมาะสำหรับการยกยานพาหนะขนาดกลางที่มีน้ำหนักมาก เช่น รถเก๋งขนาดกลาง และรถบรรทุกขนาดเล็ก ลิฟท์ชนิดนี้มีกำลังการยกสูงถึง 18 ตัน มีกำลังยกมากกว่าลิฟท์ยกรถแบบ 2 เสา ลิฟท์แบบ 4 เสานี้มีรูปแบบมากกว่า 50 รูปแบบเพราะมีกลุ่มลูกค้าใช้งานที่หลากหลาย ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากเหมาะสำหรับผู้ใช้งานมือใหม่ ลิฟท์ยกรถแบบ 4 เสานี้อาจมีราคาที่สูงกว่าลิฟท์แบบ 2 เสาเล็กน้อย แต่ได้ความคล่องตัว ความจุ และพื้นที่เก็บรถยนต์เพิ่มมากขึ้น ข้อเสียที่ชัดเจนของลิฟท์ชนิดนี้คือ ถ้าต้องการใช้ลิฟท์ชนิดนี้เพื่อซ่อมล้อ จะต้องซื้อสะพานยกรถเพิ่มเพื่อยกล้อให้สูงขึ้นด้วย


3. ลิฟท์กรรไกร (Scissor Car Lifts)


คำว่า ลิฟท์กรรไกร นั้นมีความหมายที่ครอบคลุมถึงลิฟท์ยกรถทุกประเภทที่มีรอยพับคล้ายกับหีบเพลงหรือมีกลไกที่ใต้ท้องรถ โดยทั่วไปจะใช้สำหรับงานซ่อมล้อรถยนต์ซึ่งไม่จำเป็นต้องยกตัวรถให้สูงมากนัก ลิฟท์กรรไกรนั้นแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ X ลิฟท์(X type) ,ลิฟท์ตั้งศูนย์แบบ parallelogram type และ pantograph lifts ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับลิฟท์ยกรถแบบ 4 เสา ลิฟท์กรรไกรเป็นลิฟท์ที่มีขั้นตอนการติดตั้งที่ไม่ซับซ้อน


4. ลิฟท์ยกรถแบบพกพา (Portable Car Lifts)


ลิฟท์ยกรถแบบพกพา เหมาะสำหรับคนที่มีพื้นที่ในโรงรถหรืออู่ซ่อมรถอยู่อย่างจำกัด เพราะสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก แต่ต้องตรวจสอบกำลังการยกของลิฟท์ยกรถให้แน่ใจก่อนว่ามีกำลังยกเพียงพอหรือไม่ ?


5. ลิฟท์ยกรถแบบฝังดิน (In ground Car Lifts)


เป็นระยะเวลานานที่ลิฟท์ยกรถแบบฝังดินนี้เป็นอุปกรณ์พื้นฐานของธุรกิจร้านขายรถหรืออู่ซ่อมรถเกือบทั้งหมด เพราะสามารถประหยัดพื้นที่ในการเก็บรถยนต์ไว้ใต้พื้นของลิฟท์ยกรถชนิดนี้ ซึ่งสามารถเป็นลิฟท์ยกรถแบบกรรไกรได้และเป็นการรักษาพื้นดินไม่ให้ชำรุดหรือพังทลายได้อีกด้วย


6. ลิฟท์ยกรถแบบเคลื่อนที่ (Mobile Column Car Lifts)


ลิฟท์ยกรถแบบเคลื่อนที่ มีความพิเศษกว่าลิฟท์ยกรถชนิดอื่นที่สามารถ ถอด/เพิ่ม เสาได้นอกจากนั้นในบางรุ่นยังมาพร้อมกับรูปแบบอัจฉริยะคือสามารถสั่งการผ่านสัญญาณ wireless ได้ด้วย อีกทั้งสามารถเพิ่มจำนวนเสาได้มากสุดถึง 8 เสา ในปัจจุบันลิฟท์ยกรถแบบเคลื่อนที่มีแบบที่เป็นล้อเลื่อน และมีแบบที่เป็น lifting forks เพื่อนำรถเข้าสู่ลิฟท์ยกรถชนิดนี้ ลิฟท์ยกรถแบบเคลื่อนที่นั้นมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นตามร้านค้าขายรถหรืออู่ซ่อมรถที่มีขนาดใหญ่


7. ลิฟท์ที่จอดรถ (Parking Lifts)


ลิฟท์ที่จอดรถโดยทั่วไปจะไม่นิยมใช้ในงานซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ แต่จะใช้เพื่อจอดรถยนต์เพื่อประหยัดพื้นที่ในโรงจอดรถเท่านั้น เพราะลิฟท์ชนิดนี้มีพื้นที่ใช้จอดรถอยู่อย่างจำกัด โดยสามารถขับรถขึ้นไปจอดข้างบนของลิฟท์ได้ และที่ส่วนพื้นล่างของลิฟท์จะมีเสารองรับน้ำหนักเพียง 1 – 2 ต้นเท่านั้นเพราะลิฟท์ชนิดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถจอดรถข้างล่างได้อีกคันหนึ่ง

Visitors: 1,122,110