เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ

เครื่องดูดฝุ่น ดูดน้ำ เครื่องที่ใช้สำหรับ ร้านคาร์แคร์ จะไม่เหมือนกับเครื่องดูดฝุ่นที่เราใช้กันตามบ้าน เพราะว่าการใช้งานสำหรับ ร้านคาร์แคร์ จะหนักกว่าการใช้งานที่บ้านครับ ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณรถที่เข้าใช้บริการในแต่ละวัน

Visitors: 901,429