โคมอินฟราเรด

โคมอินฟราเรด โคมไฟอินฟราเรด แผงไฟอบสี แบบโครงสร้างเหล็กล้อเลื่อน สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้สะดวก มีแขนไฮดรอลิคปรับสูงต่ำตามต้องการและปรับมุมแผงอินฟาเรดได้ เหมาะสำหรับห้องอบสีชิ้นส่วนรถยนต์หรือชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

โคมอินฟราเรด

 • โคมอินฟราเรด SG-1D
  4,000.00 THB
  5,000.00 THB  (-20%)
 • โคมไฟอินฟราเรด SG-2D
  14,400.00 THB
  18,000.00 THB  (-20%)
 • โคมไฟอินฟราเรด SG-3D/A
  19,500.00 THB
  24,375.00 THB  (-20%)
 • โคมไฟอินฟราเรด SG-6D/A
  34,000.00 THB
  42,500.00 THB  (-20%)
 • โคมไฟอินฟราเรด FY-2W
  16,000.00 THB
  20,000.00 THB  (-20%)
 • โคมไฟอินฟราเรด FY-3W
  30,000.00 THB
  37,500.00 THB  (-20%)
 • โคมไฟอินฟราเรด FY-6W
  48,000.00 THB
  60,000.00 THB  (-20%)
 • หลอดไฟอินฟราเรด รุ่น 2 โคม
  4,500.00 THB
 • หลอดไฟอินฟราเรด รุ่น 3 โคม
  4,500.00 THB
Visitors: 1,035,677