เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer)

AIR DRYER D.I.T.แอร์ดรายเออร์ เครื่องทำลมแห้ง เนื่องจากปั๊มลมที่ผลิดลมออกมานั้นจะเกิดการควบแน่นของอากาศ เป็นผลให้เกิดการกลั่นตัวเป็นน้ำ หมายถึง ลมที่ผลิตออกมาจะมีน้ำและความชื้นปนอยู่ ซึ่งการใช้งานของเครื่องจักรทั่วไป ไม่ต้องการให้มีน้ำ,ความชื้น,ละอองน้ำ ปะปนมากับลม ซึ่ง การกรองด้วยชุดกรองลมทั่วไป ไม่สามารถขจัดน้ำออกไปได้หมด จึงต้องมีการใช้ AIR DRYER เพื่อกำจัดน้ำ และ ความชื้นออกจากลม

เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer)

 • AIR DRYER แอร์ดรายเออร์ รุ่น CDT-50A
  78,750.00 THB
 • AIR DRYER แอร์ดรายเออร์ รุ่น CDT-30A
  55,200.00 THB
 • AIR DRYER แอร์ดรายเออร์ รุ่น CDT-20A
  48,375.00 THB
 • AIR DRYER แอร์ดรายเออร์ รุ่น CDT-8A
  30,000.00 THB
 • AIR DRYER แอร์ดรายเออร์ รุ่น CDT-10A
  31,500.00 THB
 • AIR DRYER แอร์ดรายเออร์ รุ่น CDT-15A
  38,625.00 THB
Visitors: 904,086