วิธีการเตรียมพื้นที่สำหรับติดตั้งลิฟท์ยกรถ (อ่าน 1148/ตอบ 0)

วิธีการเตรียมพื้นที่สำหรับติดตั้งลิฟท์ยกรถ

  • เตรียมพื้นที่ติดตั้งลิฟท์ให้มีความหนาของคอนกรีตไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร
  • หากพื้นที่ติดตั้งมีความหนาน้อยกว่าที่กำหนด ให้ทำการขุดหลุมให้มีหน้ากว้าง 100 x 100 เซนติเมตร และลึกลงไปประมาณ 3เซนติเมตร
  • ให้จุดกึ่งกลางของทั้งสองหลุมมีระยะห่างประมาณ เมตร (รวมระยะหลุมซ้าย-ขวาสุด เท่ากับ 4 เมตร)
  • ทำการเทพื้นด้วยคอนกรีตที่มีมาตรฐานและทิ้งไว้ก่อนติดตั้งประมาณ สัปดาห์

อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการติดตั้งลิฟท์ยกรถ

  • เบรกเกอร์ขนาด 20 แอมป์
  • สำหรับไฟ 220 Volt ให้ใช้สายไฟขนาด  2.5x2/1.5 SQ.mm
  • สำหรับไฟ 380 Volt ให้ใช้สายไฟขนาด  2.5x3 SQ.mm

*** หมายเหตุ: สายไฟและเบกเกอร์ ควรเดินมาที่ตำแหน่งที่ต้องการจะติดตั้ง ***

Visitors: 909,910