ปั๊มลม


ปั๊มลมพูม่า PUMA

 • ปั๊มลมพูม่า รุ่น PP-1P (1/4 แรงม้า)
  7,200.00 THB
  9,000.00 THB  (-20%)

   

 • ปั๊มลมพูม่า รุ่น PP-2 (1/2 แรงม้า ถัง 64 ลิตร)
  12,800.00 THB
  16,000.00 THB  (-20%)

   

 • ปั๊มลมพูม่า PUMA รุ่น PP-2P (1/2 แรงม้า ถัง 92 ลิตร)
  17,600.00 THB
  22,000.00 THB  (-20%)

   

 • ปั๊มลมพูม่า PUMA รุ่น PP-21 (1 แรงม้า ถัง 92 ลิตร)
  20,000.00 THB
  25,000.00 THB  (-20%)

   

 • ปั๊มลมพูม่า PUMA รุ่น PP-22 (2 แรงม้า ถัง 148 ลิตร)
  26,000.00 THB
  32,500.00 THB  (-20%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ปั๊มลมพูม่า PUMA รุ่น PP-32 (2 แรงม้า ถัง 148 ลิตร)
  28,000.00 THB
  35,000.00 THB  (-20%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ปั๊มลมพูม่า PUMA รุ่น PP-23 / 220 โวลต์ (3 แรงม้า ถัง 165 ลิตร)
  42,000.00 THB
  52,500.00 THB  (-20%)

   

 • ปั๊มลมพูม่า PUMA รุ่น PP-23 / 380 โวลต์ (3 แรงม้า ถัง 165 ลิตร)
  38,000.00 THB
  47,500.00 THB  (-20%)

   

ปั๊มลมฟูเซ็ง FUSHENG

 • ปั๊มลมฟูเช็ง Fusheng 1 แรงม้า รุ่น VA65-105/220
  24,905.00 THB
  29,300.00 THB  (-15%)

   

 • ปั๊มลมฟูเช็ง Fusheng 2 แรงม้า รุ่น TA65-105
  29,580.00 THB
  34,800.00 THB  (-15%)

   

 • ปั๊มลมฟูเช็ง Fusheng 3 แรงม้า รุ่น VA80-155
  38,420.00 THB
  45,200.00 THB  (-15%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ปั๊มลมฟูเช็ง Fusheng 3 แรงม้า รุ่น VA80-245
  42,160.00 THB
  49,600.00 THB  (-15%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ปั๊มลมฟูเช็ง Fusheng 5 แรงม้า รุ่น TA80-245
  47,770.00 THB
  56,200.00 THB  (-15%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ปั๊มลมฟูเช็ง Fusheng 5 แรงม้า รุ่น TA80-304
  48,960.00 THB
  61,200.00 THB  (-20%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ปั๊มลมฟูเช็ง Fusheng 7.5 แรงม้า รุ่น VA100-245/380
  58,140.00 THB
  68,400.00 THB  (-15%)

   

 • ปั๊มลมฟูเช็ง Fusheng 7.5 แรงม้า รุ่น VA100-304/380
  61,285.00 THB
  72,100.00 THB  (-15%)

   

ปั๊มลมฮิตาชิ HITACHI

 • ปั๊มลมฮิตาชิ HITACHI รุ่น 0.75P-9.5V5A (1 แรงม้า ถัง 92 ลิตร)
  24,300.00 THB
  27,000.00 THB  (-10%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ปั๊มลมฮิตาชิ HITACHI รุ่น 1.5P-9.5V5A (2 แรงม้า ถัง 150 ลิตร)
  31,680.00 THB
  35,200.00 THB  (-10%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ปั๊มลมฮิตาชิ HITACHI รุ่น 2.2P-9.5V5A (3 แรงม้า ถัง 170 ลิตร)
  42,750.00 THB
  47,500.00 THB  (-10%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ปั๊มลมฮิตาชิ HITACHI รุ่น 3.7P-9.5V5A (5 แรงม้า ถัง 170 ลิตร)
  51,300.00 THB
  57,000.00 THB  (-10%)

   

 • ปั๊มลมฮิตาชิ HITACHI รุ่น 5.5P-9.5V5A (7.5 แรงม้า ถัง 150 ลิตร)
  67,500.00 THB
  75,000.00 THB  (-10%)

   

 • ปั๊มลมฮิตาชิ HITACHI รุ่น 7.5P-9.5V5A (10 แรงม้า ถัง 230 ลิตร)
  104,400.00 THB
  116,000.00 THB  (-10%)

   

 • ปั๊มลมฮิตาชิ HITACHI รุ่น 11P-9.5V5A (15 แรงม้า ถัง 250 ลิตร)
  142,560.00 THB
  158,400.00 THB  (-10%)

   

ปั๊มลมโซแม็ก SOMAX

 • ปั๊มลมโซแม๊กซ์ SOMAX 1/4 แรงม้า รุ่น SA-1A/40
  8,000.00 THB
  10,000.00 THB  (-20%)

   

 • ปั๊มลมโซแม๊กซ์ SOMAX 1/2 แรงม้า รุ่น SB-2/80
  10,800.00 THB
  13,500.00 THB  (-20%)

   

 • ปั๊มลมโซแม๊กซ์ SOMAX 1 แรงม้า รุ่น SB-10/90 และ SB-10/117
  18,800.00 THB
  23,500.00 THB  (-20%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ปั๊มลมโซแม๊กซ์ SOMAX 2 แรงม้า รุ่น SC-20/148
  26,400.00 THB
  33,000.00 THB  (-20%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ปั๊มลมโซแม๊กซ์ SOMAX 3 แรงม้า รุ่น SB-30/148
  34,624.00 THB
  43,280.00 THB  (-20%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ปั๊มลมโซแม๊กซ์ SOMAX 3 แรงม้า รุ่น SB-30/260
  36,400.00 THB
  45,500.00 THB  (-20%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ปั๊มลมโซแม๊กซ์ SOMAX 5 แรงม้า รุ่น SC-50/260
  42,000.00 THB
  52,500.00 THB  (-20%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ปั๊มลมโซแม๊กซ์ SOMAX 5 แรงม้า รุ่น SC-50/304
  45,152.00 THB
  56,440.00 THB  (-20%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

ปั๊มลมไทเกอร์ TIGER

 • ปั๊มลมไทเกอร์ Tiger รุ่น TGA21-100 (2 แรงม้า 100 ลิตร)
  14,000.00 THB
  17,500.00 THB  (-20%)
 • ปั๊มลมไทเกอร์ Tiger รุ่น TGA22-100 (3 แรงม้า 100 ลิตร)
  15,440.00 THB
  19,300.00 THB  (-20%)
 • ปั๊มลมไทเกอร์ Tiger รุ่น TGA22-150 (3 แรงม้า 150 ลิตร)
  17,120.00 THB
  21,400.00 THB  (-20%)
 • ปั๊มลมไทเกอร์ Tiger รุ่น TGA33-150 (4 แรงม้า 150 ลิตร)
  24,240.00 THB
  30,300.00 THB  (-20%)
 • ปั๊มลมไทเกอร์ Tiger รุ่น TGA33-270 (4 แรงม้า 270 ลิตร)
  28,560.00 THB
  35,700.00 THB  (-20%)
 • ปั๊มลมไทเกอร์ Tiger รุ่น TGA25-150 (5.5 แรงม้า 150 ลิตร)
  32,800.00 THB
  41,000.00 THB  (-20%)
 • ปั๊มลมไทเกอร์ Tiger รุ่น TGA25-270 (5.5 แรงม้า 270 ลิตร)
  35,680.00 THB
  44,600.00 THB  (-20%)
 • ปั๊มลมไทเกอร์ Tiger รุ่น TGA25-340 (5.5 แรงม้า 340 ลิตร)
  38,560.00 THB
  48,200.00 THB  (-20%)
Visitors: 993,485