ปั๊มลม


ปั๊มลมพูม่า PUMA

 • ปั๊มลมพูม่า รุ่น PP-1P (1/4 แรงม้า)
  8,000.00 THB
  10,000.00 THB  (-20%)

   

 • ปั๊มลมพูม่า รุ่น PP-2 (1/2 แรงม้า ถัง 64 ลิตร)
  12,000.00 THB
  15,000.00 THB  (-20%)

   

 • ปั๊มลมพูม่า PUMA รุ่น PP-2P (1/2 แรงม้า ถัง 92 ลิตร)
  16,800.00 THB
  24,000.00 THB  (-30%)

   

 • ปั๊มลมพูม่า PUMA รุ่น PP-21 (1 แรงม้า ถัง 92 ลิตร)
  18,800.00 THB
  26,860.00 THB  (-30%)

   

 • ปั๊มลมพูม่า PUMA รุ่น PP-22 (2 แรงม้า ถัง 148 ลิตร)
  26,000.00 THB
  37,143.00 THB  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ปั๊มลมพูม่า PUMA รุ่น PP-32 (2 แรงม้า ถัง 148 ลิตร)
  28,000.00 THB
  40,000.00 THB  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ปั๊มลมพูม่า PUMA รุ่น PP-23 / 220 โวลต์ (3 แรงม้า ถัง 165 ลิตร)
  40,000.00 THB
  50,000.00 THB  (-20%)

   

 • ปั๊มลมพูม่า PUMA รุ่น PP-23 / 380 โวลต์ (3 แรงม้า ถัง 165 ลิตร)
  35,000.00 THB
  45,000.00 THB  (-22%)

   

ปั๊มลมฟูเซ็ง FUSHENG

 • ปั๊มลมฟูเช็ง FUSHENG รุ่น D1-60 (1/2 แรงม้า)
  14,850.00 THB
  16,500.00 THB  (-10%)
 • ปั๊มลมฟูเช็ง FUSHENG รุ่น D2-70 (1 แรงม้า)
  20,700.00 THB
  23,000.00 THB  (-10%)
 • ปั๊มลมฟูเช็ง FUSHENG รุ่น D3-105 (2 แรงม้า)
  26,100.00 THB
  29,000.00 THB  (-10%)
 • ปั๊มลมฟูเช็ง FUSHENG รุ่น D4-155 (3 แรงม้า)
  33,750.00 THB
  37,500.00 THB  (-10%)
 • ปั๊มลมฟูเช็ง Fusheng 1 แรงม้า รุ่น VA65-105/220
  23,940.00 THB
  26,600.00 THB  (-10%)
 • ปั๊มลมฟูเช็ง Fusheng 2 แรงม้า รุ่น TA65-105
  27,540.00 THB
  30,600.00 THB  (-10%)
 • ปั๊มลมฟูเช็ง Fusheng 3 แรงม้า รุ่น VA80-155
  36,900.00 THB
  41,000.00 THB  (-10%)
 • ปั๊มลมฟูเช็ง Fusheng 3 แรงม้า รุ่น VA80-245
  40,500.00 THB
  45,000.00 THB  (-10%)

ปั๊มลมฮิตาชิ HITACHI

 • ปั๊มลมฮิตาชิ HITACHI รุ่น 0.75P-9.5V5A (1 แรงม้า ถัง 92 ลิตร)
  22,140.00 THB
  24,600.00 THB  (-10%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ปั๊มลมฮิตาชิ HITACHI รุ่น 1.5P-9.5V5A (2 แรงม้า ถัง 150 ลิตร)
  28,800.00 THB
  32,000.00 THB  (-10%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ปั๊มลมฮิตาชิ HITACHI รุ่น 2.2P-9.5V5A (3 แรงม้า ถัง 170 ลิตร)
  38,880.00 THB
  43,200.00 THB  (-10%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ปั๊มลมฮิตาชิ HITACHI รุ่น 3.7P-9.5V5A (5 แรงม้า ถัง 170 ลิตร)
  46,620.00 THB
  51,800.00 THB  (-10%)

   

 • ปั๊มลมฮิตาชิ HITACHI รุ่น 5.5P-9.5V5A (7.5 แรงม้า ถัง 150 ลิตร)
  61,380.00 THB
  68,200.00 THB  (-10%)

   

 • ปั๊มลมฮิตาชิ HITACHI รุ่น 7.5P-9.5V5A (10 แรงม้า ถัง 230 ลิตร)
  95,400.00 THB
  106,000.00 THB  (-10%)

   

 • ปั๊มลมฮิตาชิ HITACHI รุ่น 11P-9.5V5A (15 แรงม้า ถัง 250 ลิตร)
  129,600.00 THB
  144,000.00 THB  (-10%)

   

ปั๊มลมโซแม็ก SOMAX

 • ปั๊มลมโซแม๊กซ์ SOMAX 1/4 แรงม้า รุ่น SA-1A/40
  5,800.00 THB
  6,800.00 THB  (-15%)

   

 • ปั๊มลมโซแม๊กซ์ SOMAX 1/2 แรงม้า รุ่น SB-2/80
  10,000.00 THB
  12,450.00 THB  (-20%)

   

 • ปั๊มลมโซแม๊กซ์ SOMAX 1 แรงม้า รุ่น SB-10/90 และ SB-10/117
  17,000.00 THB
  21,639.00 THB  (-21%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ปั๊มลมโซแม๊กซ์ SOMAX 2 แรงม้า รุ่น SC-20/148
  25,500.00 THB
  34,800.00 THB  (-27%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ปั๊มลมโซแม๊กซ์ SOMAX 3 แรงม้า รุ่น SB-30/148
  32,000.00 THB
  48,100.00 THB  (-33%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ปั๊มลมโซแม๊กซ์ SOMAX 3 แรงม้า รุ่น SB-30/260
  34,000.00 THB
  53,500.00 THB  (-36%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ปั๊มลมโซแม๊กซ์ SOMAX 5 แรงม้า รุ่น SC-50/260
  40,000.00 THB
  56,750.00 THB  (-30%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ปั๊มลมโซแม๊กซ์ SOMAX 5 แรงม้า รุ่น SC-50/304
  42,000.00 THB
  61,200.00 THB  (-31%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

ปั๊มลมไทเกอร์ TIGER

 • ปั๊มลมไทเกอร์ Tiger รุ่น TGA21-100 (2 แรงม้า 100 ลิตร)
  14,000.00 THB
  17,500.00 THB  (-20%)
 • ปั๊มลมไทเกอร์ Tiger รุ่น TGA22-100 (3 แรงม้า 100 ลิตร)
  15,440.00 THB
  19,300.00 THB  (-20%)
 • ปั๊มลมไทเกอร์ Tiger รุ่น TGA22-150 (3 แรงม้า 150 ลิตร)
  17,120.00 THB
  21,400.00 THB  (-20%)
 • ปั๊มลมไทเกอร์ Tiger รุ่น TGA33-150 (4 แรงม้า 150 ลิตร)
  24,240.00 THB
  30,300.00 THB  (-20%)
 • ปั๊มลมไทเกอร์ Tiger รุ่น TGA33-270 (4 แรงม้า 270 ลิตร)
  28,560.00 THB
  35,700.00 THB  (-20%)
 • ปั๊มลมไทเกอร์ Tiger รุ่น TGA25-150 (5.5 แรงม้า 150 ลิตร)
  32,800.00 THB
  41,000.00 THB  (-20%)
 • ปั๊มลมไทเกอร์ Tiger รุ่น TGA25-270 (5.5 แรงม้า 270 ลิตร)
  35,680.00 THB
  44,600.00 THB  (-20%)
 • ปั๊มลมไทเกอร์ Tiger รุ่น TGA25-340 (5.5 แรงม้า 340 ลิตร)
  38,560.00 THB
  48,200.00 THB  (-20%)
Visitors: 934,676