ปั๊มลมโซแม็ก SOMAX

ปั๊มลมโซแม็กซ์ SOMAX มีความแข็งแรง ได้มาตรฐาน ISO 9001 ประกอบเข้าชุดพร้อมมอเตอร์คุณภาพสูง ทำให้มั่นใจได้ในประสิทธิภาพที่จะได้รับ ตัวถังพักลมผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยี Submerged Arc Welding (SAW) เป็นเทคโนโลยีที่ทั่วโลกให้การยอมรับว่าได้มาตรฐาน และ มีความปลอดภัยสูง

ปั๊มลมโซแม็ก

ปั๊มลมโซแม็ก SOMAX