แท่นดึงตัวถังรถยนต์

แท่นดึงตัวถังรถยนต์ แท่นดึงตัวถังรถยนต์,เครื่องดึงตัวถังรถยนต์ เครื่องซ่อมตัวถังระดับมืออาชีพที่เหมาะสำหรับการแก้ไขโครงรถที่เสียหายจากอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถครอบคลุมการทำงานทั้งการดึง-ดันตัวถังเพื่อให้สามารถกลับมาคงเดิมตามสเปคมาตรฐานของโรงงานในข้างต้น

Visitors: 903,266