เครื่องเชื่อมกระตุกตัวถัง

เครื่องเชื่อมกระตุกตัวถัง เครื่องเชื่อมกระตุกตัวถังรถยนต์ เหมาะสำหรับใช้ในงานซ่อมตัวถังรถยนต์ เช่น อู่ซ่อมตัวถัง อู่เคาะพ่นสี อู่ซ่อมรถทั่วไป โรงงานประกอบรถยนต์ เป็นต้น