ปั๊มลมพูม่า PUMA แบบเครื่องยนต์

ปั๊มลมพูม่า ระบบติดเครื่องยนต์เหมาะสำหรับการใช้งานนอกสถานที่ หรือ ในที่ที่ยังไม่มีระบบไฟฟ้าเข้าถึง